[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vad för user/group (rättigheter) på system mappar etc? Hade nån konstig crash...On Tue, Nov 29, 2005 at 07:53:54PM +0100, timebandit wrote:
> När jag kom hem idag hade det mesta häng sig på datorn... Fick resetta
> burken och när den bootade om så var det väldigt mycket som var trasigt
> som jag då valde å fixa till.
> Men nu efteråt så har jag märkt att väldigt många kataloger har fått
> andra ägare...
> 
> tex så har hela /var/spool ink underkataloger bytt ägare och grupp lp.
> 
> Någon som kan ha någon idé om vad som kan ha hänt? :) Och någon som kan
> hjälpa mig tala om vad /var å underkataloger etc har för user och group
> som default?
> Jag kör just nu Debian 3.1 Sarge...
> 
> Tack på förhand

Ingen aning om vad som är default faktiskt, men såhär ser det ut hos
mig. Jag har exkluderat alla kataloger som har root:root, eller som
exklusivt hör hör till någon lokal användare.

(Om nån har nåt grep eller pattern-tips att ge mig för att INTE köra
dubbla grep på den här så emottages det med tacksamhet.)

galaxy:/var# ls -R|grep ^d |grep -v "\(root *root\)"
drwxrwsr-x  2 root staff 4096 Feb 8 2002 local
drwxrwsr-x  2 root mail 4096 Nov 29 20:20 mail
drwxr-xr-x  2 www-data www-data 4096 Jul 4 2004 apache
drwxr-sr-x 16 man   root   4096 Nov 29 06:27 man
drwxr-sr-x 7 man root  4096 Nov 29 06:27 X11R6
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Dec 14 2003 cat1
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Aug 6 2003 cat2
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Aug 6 2003 cat3
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Aug 6 2003 cat4
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Dec 15 2003 cat5
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Aug 6 2003 cat6
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Sep 27 2003 cat7
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Dec 15 2003 cat8
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Dec 2 2003 cat9
drwxr-sr-x 3 man root  4096 Nov 29 06:27 fsstnd
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Aug 6 2003 local
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Nov 29 06:27 oldlocal
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Aug 6 2003 opt
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Dec 14 2003 cat1
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Sep 3 2004 cat3
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Aug 6 2003 cat4
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Dec 12 2003 cat5
drwxr-sr-x 2 man root  4096 Aug 6 2003 cat7
drwxr-sr-x 2 man root 4096 Sep 15 2003 cat1
drwxrwsr-x 3 root games 4096 Dec 8 2003 mirrormagic
drwxrwsr-x 3 root games 4096 Dec 9 2003 scores
drwxrwsr-x  4 root   src   4096 Jul 26 10:11 cvs
drwxr-xr-x  4 postgres postgres 4096 Oct 11 2004 postgres
drwxrwxrwx 4 www-data www-data 4096 Jul 4 2004 mod-bandwidth
drwxrwxrwx 2 www-data www-data 4096 Jul 4 2004 link
drwxrwxrwx 2 www-data www-data 4096 Jul 4 2004 master
drwx--x--x 2 root sys 4096 Nov 29 20:19 certs
drwxrwsr-x 3 root src 4096 Aug 8 10:41 CVSROOT
drwxrwsr-x 2 octo src 4096 Aug 8 10:03 whoread
drwxrwsr-x 2 root src 4096 Jun 22 10:46 Emptydir
drwx------ 6 postgres postgres 4096 Jul 13 18:12 data
drwx------ 3 postgres postgres 4096 Aug 4 2004 dumpall
drwx------ 6 postgres postgres 4096 Sep 1 2004 base
drwx------ 2 postgres postgres 4096 Nov 29 20:02 global
drwx------ 2 postgres postgres 4096 Jul 4 2004 pg_clog
drwx------ 2 postgres postgres 4096 Nov 26 10:03 pg_xlog
drwx------ 2 postgres postgres 4096 Nov 29 20:02 1
drwx------ 2 postgres postgres 4096 Jul 4 2004 17141
drwx------ 2 postgres postgres 4096 Nov 29 20:02 17142
drwx------ 2 postgres postgres 4096 Nov 29 20:02 17167
drwxr-xr-x 2 postgres postgres 4096 Nov 21 2004 7.4
drwxrwx--- 2 root    dialout   4096 Dec 2 2003 efax
drwxr-s--- 2 Debian-exim adm     4096 Nov 29 06:27 exim4
drwxr-sr-x 2 news    news    4096 Aug 6 2003 news
drwxr-xr-x 2 postgres  postgres  4096 Nov 29 06:27 postgresql
drwxr-x--- 2 root    adm     4096 Oct 8 17:16 samba
drwxr-xr-x 2 messagebus messagebus  4096 Jul 13 18:12 dbus
drwxr-x--- 2 Debian-exim Debian-exim 4096 Sep 26 06:19 exim4
drwx------ 2 fetchmail  nogroup   4096 Oct 26 2004 fetchmail
drwxr-xr-x 2 identd   nogroup   4096 Jul 13 19:11 identd
drwxrwxr-x 2 postgres  postgres   4096 Jul 13 18:12 postgresql
drwxr-x--- 2 octo root 4096 Jul 13 18:17 dmctl-:0
drwx--x--- 3 root    sys     4096 Sep 4 03:39 cups
drwxr-x--- 5 mail    mail    4096 Aug 6 2003 exim
drwxr-x--- 5 Debian-exim Debian-exim 4096 Apr 16 2004 exim4
drwxrwx--- 2 root    dialout   4096 Dec 2 2003 fax
drwx------ 2 daemon daemon 4096 Aug 6 2003 atjobs
drwx------ 2 daemon daemon 4096 Jan 18 2002 atspool
drwx-wx--T 2 root  crontab 4096 Oct 1 2001 crontabs
drwxrwx--T 2 root sys 4096 Jul 23 01:01 tmp
drwxr-x--- 2 mail mail 4096 Aug 6 2003 db
drwxr-x--- 2 mail mail 4096 Apr 16 2004 input
drwxr-x--- 2 mail mail 4096 Aug 6 2003 msglog
drwxr-x--- 2 Debian-exim Debian-exim 4096 Apr 18 2005 db
drwxr-x--- 2 Debian-exim Debian-exim 16384 Nov 29 20:00 input
drwxr-x--- 2 Debian-exim Debian-exim 8192 Nov 29 20:00 msglog
drwxr-xr-x 2 www-data root   4096 May 28 2005 albums

Mvh
//IReply to: