[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Skillnader mellan Emacs och XEmacs? (Var: Re: Svenska tecken i "xemacs -nw")On Thu, Feb 10, 2005 at 12:57:45PM +0100, Henrik Enberg wrote:

> Har svårt att hålla med, XEmacs stora knappar och motifitet är en smula
> gammalmodig.  Emacs i CVS är dessutom portad till GTK.
> 

Har inte provat CVS-varianten, bara den som ligger pakterad i Sarge. 
Är den GTK? Tycker den ser lite ut som ett gammalt Gnome-program :)

-- 
.oO laban@krakpot.net Oo.Reply to: