[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Skillnader mellan Emacs och XEmacs? (Var: Re: Svenska tecken i "xemacs -nw")Lars Bjarby <laban@krakpot.net> writes:

> On Thu, Feb 10, 2005 at 12:57:45PM +0100, Henrik Enberg wrote:
>
>> Har svårt att hålla med, XEmacs stora knappar och motifitet är en smula
>> gammalmodig.  Emacs i CVS är dessutom portad till GTK.
>> 
>
> Har inte provat CVS-varianten, bara den som ligger pakterad i Sarge. 
> Är den GTK? Tycker den ser lite ut som ett gammalt Gnome-program :)

Den i sarge använder Xaw3d.  CVS versionen finns inte packad för Debian
vad jag vet.Reply to: