[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Skillnader mellan Emacs och XEmacs? (Var: Re: Svenska tecken i "xemacs -nw")Anders Nilsson <anders@angsro14.homelinux.org> writes:

> Finesser i xemacs som jag saknar (och inte haft tid/ork/kunskap att 
> implementera själv):
> * C-g "goto-line"

C-g är quit i både Emacs och XEmacs vad jag vet.  Menar du M-g?

(global-set-key (kbd "M-g") 'goto-line)

> * Shift-piltangent för att snabbt markera block

(pc-selection-mode 1)

> Annars är det nog mest tycke och smak.Reply to: