[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Svenska tecken i "xemacs -nw"Hejsan,

Är det någon här som har fungerande svenska tecken i XEmacs som
startats med "-nw"? Svenska tecken fungerar ypperligt om jag kör via
en X-server, men i terminal så tas de svenska tecknen som någon form
av kommando. Har labbat en del med set-language-environment (Latin-9),
set-terminal-coding-system, set-keyboard-coding-system utan några
resultat. XEmacs har inga problem att öppna och visa filer med svenska
tecken i, det är bara tangentbordet som krånglar. Det är inga problem
i några andra program.

Har googlat febrilt och försökt hitta någon lämplig dokumentation, men
all information jag hittar spretar åt olika håll känns det som.

Jag kör en_US.ISO-8859-15 som locale om det gör någon skillnad.

-- 
.oO laban@krakpot.net Oo.Reply to: