[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ProFTPD + mod_otp (+ libpam-opie), hur gör jag ett snygg paket?Hej

On Fri, Aug 20, 2004 at 07:17:06PM +0200, Per Olofsson wrote:
> Ola Lundqvist:
> > > upstream/
> > > 	tarballs/
> > > 		proftpd-1.2.9.tar.bz2
> > 
> > Jag skulle tippa på att detta är dpatch. Det ser du i build-depends-raden
> > i debian/control. Det är det system som jag nämnde men som jag inte
> > ville gå in på mer. Jag har aldrig använt det själv.
> 
> Nej, dpatch patchar paketet som det är och packar inte upp några
> ytterligare tar-filer. Jag skulle snarare tippa på någon version av
> dbs. Pröva "debian/rules unpack" eller "debian/rules setup" för att
> packa upp källkoden. Gör sedan en kopia på det uppackade trädet, gör
> ändringar, och skapa en patch med hjälp av diff som du lägger i
> patches-katalogen.

Sorry. Blandade ihop dpatch med dbs.

// Mvh Ola

> -- 
> Pelle
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 

-- 
 --------------------- Ola Lundqvist ---------------------------
/ opal@debian.org           Annebergsslingan 37   \
| opal@lysator.liu.se         654 65 KARLSTAD     |
| +46 (0)54-10 14 30         +46 (0)70-332 1551    |
| http://www.opal.dhs.org       UIN/icq: 4912500     |
\ gpg/f.p.: 7090 A92B 18FE 7994 0C36 4FE4 18A1 B1CF 0FE5 3DD9 /
 ---------------------------------------------------------------Reply to: