[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ProFTPD + mod_otp (+ libpam-opie), hur gör jag ett snygg paket?On Fri, Aug 20, 2004 at 03:52:35PM +0200, Ola Lundqvist wrote:

> Det kan dock vara så att proftpd inte är i uppackat tillstånd
> (utan använder någon patchmekanism) och då är det inte riktigt
> lika enkelt. Detta är dock inte så vanligt. Ser du filerna som
> vanligt är det inte så.
> 

Verkar som det är nån patchmekanism, katalogstrukturen i det uppackade 
trädet är som följer:

debian/
	<ett gäng filer bortklippta>
	patches/
		01.contrib.mod_ldap.c.diff
		02.mod_pam.c.change.pam.name.diff
		03.mod_ldap.c.diff
		04.mod_sql_postgres.c.diff
		06.man.diff
		07.autoconf.diff
		08.misc.diff
		09.mod_xfer.c.diff
		10.mod_unixpw.c.ldap.fix.diff
		11.mod_auth.c.shell.null.segfault.diff
		12.ftpasswd.cracklib.location.diff
		13.mod_sql_mysql.c.diff
		14.quotatab_modules.diff
		15.mod_quotatab_sql.c.diff
		16.dirtree,c.diff
		17.netio.c.diff
		CVS/
	rules*
upstream/
	tarballs/
		proftpd-1.2.9.tar.bz2


Kan inte säga att jag har någon koll på detta, är det någon 
standardiserad sak detta? Eller är det något som proftpd-pakteraren 
har snickrat ihop själv?

> Du kan även ta en titt på http://www.opal.dhs.org/docs/debian/upplysning/
> 

Bra sida för övrigt, har tidigare läst resten dokumentationen för 
skapande av paket på debian.org men tyckte den här klargjorde en del.

-- 
.oO laban@krakpot.net Oo.Reply to: