[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ProFTPD + mod_otp (+ libpam-opie), hur gör jag ett snygg paket?Jag skulle vilja testa att köra ProFTPD med engångslösenord via 
PAM-modulen opie. Som jag har förstått det måste man då förutom att ha 
en ProFTPD kompilerad med PAM-stöd även ha kompilerat in modulen 
mod_otp [1] i ProFTPD. Att kompilera in den direkt från den officiella 
källkoden är väl relativt enkelt. Man lägger man ju bara mod_otp.h och 
.c i /contrib i källkodens rot och sedan kör configure med switchen 
"--with-modules=otp".

Men hur gör jag om jag vill använda Debian-paketets källkod och få ut 
ett snyggt Debian-paket? Jag har dragit ner paketets källkod med 
"apt-get source proftpd". Nu vet jag inte riktigt vart jag skall lägga 
mod_otp.c/.h. Skall jag pilla in det i orginal-tarball:en eller skall 
jag fippla in det någonstans i debian-katalogen? (tycker det senare 
verkar mer korrekt)

(klargörande; jag har alltså inte för avsikt att få in libpam-opie i 
paketet i fråga, endast mod_otp)

[1] http://www.castaglia.org/proftpd/modules/mod_otp.html

-- 
.oO laban@krakpot.net Oo.Reply to: