[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ProFTPD + mod_otp (+ libpam-opie), hur gör jag ett snygg paket?Ola Lundqvist:
> > upstream/
> > 	tarballs/
> > 		proftpd-1.2.9.tar.bz2
> 
> Jag skulle tippa på att detta är dpatch. Det ser du i build-depends-raden
> i debian/control. Det är det system som jag nämnde men som jag inte
> ville gå in på mer. Jag har aldrig använt det själv.

Nej, dpatch patchar paketet som det är och packar inte upp några
ytterligare tar-filer. Jag skulle snarare tippa på någon version av
dbs. Pröva "debian/rules unpack" eller "debian/rules setup" för att
packa upp källkoden. Gör sedan en kopia på det uppackade trädet, gör
ändringar, och skapa en patch med hjälp av diff som du lägger i
patches-katalogen.

-- 
PelleReply to: