[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ProFTPD + mod_otp (+ libpam-opie), hur gör jag ett snygg paket?Hej

On Fri, Aug 20, 2004 at 02:47:09PM +0200, Lars Bjarby wrote:
> Jag skulle vilja testa att köra ProFTPD med engångslösenord via 
> PAM-modulen opie. Som jag har förstått det måste man då förutom att ha 
> en ProFTPD kompilerad med PAM-stöd även ha kompilerat in modulen 
> mod_otp [1] i ProFTPD. Att kompilera in den direkt från den officiella 
> källkoden är väl relativt enkelt. Man lägger man ju bara mod_otp.h och 
> .c i /contrib i källkodens rot och sedan kör configure med switchen 
> "--with-modules=otp".
> 
> Men hur gör jag om jag vill använda Debian-paketets källkod och få ut 
> ett snyggt Debian-paket? Jag har dragit ner paketets källkod med 
> "apt-get source proftpd". Nu vet jag inte riktigt vart jag skall lägga 
> mod_otp.c/.h. Skall jag pilla in det i orginal-tarball:en eller skall 
> jag fippla in det någonstans i debian-katalogen? (tycker det senare 
> verkar mer korrekt)
> 
> (klargörande; jag har alltså inte för avsikt att få in libpam-opie i 
> paketet i fråga, endast mod_otp)

Det är precis som vilket källkodsträd som helst. Du ändrar som du
vill ha det och bygger sedan paketet med
dpkg-buildpackage -frakeroot -us -uc

Du bör nog även öka versionsnumret. Enklast med
dch -i "Dina kommentarer här."
Ändra sedan manuellt till lämpligt versionsnummer i debian/changelog
och ev utöka kommentarer, fixa epost etc.

Krångligare än så är det inte.

Det kan dock vara så att proftpd inte är i uppackat tillstånd
(utan använder någon patchmekanism) och då är det inte riktigt
lika enkelt. Detta är dock inte så vanligt. Ser du filerna som
vanligt är det inte så.

Lycka till.

Du kan även ta en titt på http://www.opal.dhs.org/docs/debian/upplysning/

// Mvh Ola

> [1] http://www.castaglia.org/proftpd/modules/mod_otp.html
> 
> -- 
> .oO laban@krakpot.net Oo.
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 

-- 
 --------------------- Ola Lundqvist ---------------------------
/ opal@debian.org           Annebergsslingan 37   \
| opal@lysator.liu.se         654 65 KARLSTAD     |
| +46 (0)54-10 14 30         +46 (0)70-332 1551    |
| http://www.opal.dhs.org       UIN/icq: 4912500     |
\ gpg/f.p.: 7090 A92B 18FE 7994 0C36 4FE4 18A1 B1CF 0FE5 3DD9 /
 ---------------------------------------------------------------Reply to: