[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Har tappat bort min cdPer Olofsson wrote:

On Sat, Mar 27, 2004 at 19:13 +0100, Anders Wallenquist wrote:
Kan man av detta lära sig varför jag inte kan göra mount /dev/hdc /cdrom
med min nya
2.6.4-kernel?

Vad får du för felmeddelande när du försöker montera CD:n? Står det
något i loggen?


/var/log/syslog:
Mar 29 09:28:06 anders kernel: ide1: BM-DMA at 0x4c48-0x4c4f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:pio
Mar 29 09:28:06 anders kernel: hdc: SD-R2312, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Mar 29 09:28:06 anders kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15


aw@anders:~$ sudo mount /dev/hdc /cdrom
mount: /dev/hdc is not a valid block device

/Anders W

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: