[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Har tappat bort min cdOn Sat, Mar 27, 2004 at 17:23 +0100, kringla wrote:
> Det har jag och det fungerar. x-cdroast som jag kör med klagar dock på 
> att jag inte emulerar men det verkar gå fint iallafall. Förmodligen är 
> det programmet som inte är 2.6.X anpassat bara. Vet någon?

Enligt Linus Torvalds:

"ide-scsi has always been broken. You should not use it, and indeed
there was never any good reason for it existing AT ALL. But because of
a broken interface to cdrecord, cdrecord historically only wanted to
touch SCSI devices. Ergo, a silly emulation layer that wasn't really
worth it."[1]

[1] http://www.kerneltraffic.org/kernel-traffic/kt20031124_242.html#1

-- 
PelleReply to: