[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Har tappat bort min cdOn Sat, Mar 27, 2004 at 19:13 +0100, Anders Wallenquist wrote:
> Kan man av detta lära sig varför jag inte kan göra mount /dev/hdc /cdrom
> med min nya
> 2.6.4-kernel?

Vad får du för felmeddelande när du försöker montera CD:n? Står det
något i loggen?

-- 
PelleReply to: