[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Har tappat bort min cdPer Olofsson wrote:

On Sat, Mar 27, 2004 at 17:23 +0100, kringla wrote:
Det har jag och det fungerar. x-cdroast som jag kör med klagar dock på att jag inte emulerar men det verkar gå fint iallafall. Förmodligen är det programmet som inte är 2.6.X anpassat bara. Vet någon?

Enligt Linus Torvalds:

"ide-scsi has always been broken. You should not use it, and indeed
there was never any good reason for it existing AT ALL. But because of
a broken interface to cdrecord, cdrecord historically only wanted to
touch SCSI devices. Ergo, a silly emulation layer that wasn't really
worth it."[1]
Kan man av detta lära sig varför jag inte kan göra mount /dev/hdc /cdrom
med min nya
2.6.4-kernel?

/Anders W

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: