[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Woody, XFree86 4.1.0 Fatal server errorMagnus Sandberg <mem@stacken.kth.se> wrote:
> Jag har inte installerat speciellt många X-paket men jag tror att jag har
> tillräckligt för att få upp en enkel X11-skärm utan fönsterhanterar. När
> väl X11 startar ordentligt skall jag installera Gnome.

Metapaketet x-window-system-core ger dig det du behöver.

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: