[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Gnome 2.4 hängerMin Gnome 2.4/XFree86 4.3 hänger sedan jag uppdaterat paket (gnome/xserver?) nyligen. Ursprungligen är den en Morphix, men underhållen såsom en unstable. Några nya paket eller någon ny konfigurationsinställning har förstört min Gnome-installation :-(

Efter gdm-inloggningen, kommer jag till läget då Gnome lägger ut en splash-bild och just skall börja starta tjänster - här hänger inloggningen. Efter 10 minuter eller så kommer ett felmeddelande om att Panelen redan startad...

Hur felsöker jag? Vilka paket/inställningar skall jag undersöka?

Har försökt installera unstable från scratch och då fungerar Gnome-sessionen som den skall men inte Centrino-plattformen; ACPI, PCMCIA och mycket annat...

Efter mina försök att installera om gdm, gnome-session, gnome-panel, xserver-xfree86, metacity mfl kan jag logga med KDE...

Har försökt både apt-get --reinstall install och apt-get --purge remove + apt-get install.

Har jämfört /etc/X11 som jag får från Morphix och Unstable (och ser inget som jag tror är avgörande).

/Anders W


Reply to: