[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Woody, XFree86 4.1.0 Fatal server errorHej!

Jag ligger nog lite efter, jag håller just på att installera Woody efter 
att ha kört Potato sedan Potato blev stabil för MÅNGA år sedan.

Hur som helst, nu har jag kommit så långt i installationen att det är dags 
att installera X11. Jag har en 2.4.23 kärna med stöd för FrameBuffer. 
Bifogar XF86Config-4 som bilaga, då filen inte är så stor.
Jag startar datorn med bland anant följande i lilo.conf;

  # Framebuffer 1024x768x256 video-mode: 0x305 = 773 (dec)
  vga=773

Jag får följande felmeddelande när jag försöker starta X med just kommandot 
'X' (texten lite omformaterad pga kortare radlängd);

  (II) NV(0): Not using mode "1152x864" (no mode of this name)
  (--) NV(0): Virtual size is 1280x1024 (pitch 1280)
  (**) NV(0): Default mode "1280x1024": 108.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz
  (II) NV(0): Modeline "1280x1024" 108.00 1280 1328 1440 1688
        1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
  (**) NV(0): Default mode "1024x768": 78.8 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz
  (II) NV(0): Modeline "1024x768"  78.80 1024 1040 1136 1312
        768 769 772 800 +hsync +vsync
  (**) NV(0): Default mode "800x600": 56.3 MHz, 53.7 kHz, 85.1 Hz
  (II) NV(0): Modeline "800x600"  56.30 800 832 896 1048
        600 601 604 631 +hsync +vsync
  (==) NV(0): DPI set to (75, 75)
  (II) Loading sub module "fb"
  (II) LoadModule: "fb"
  (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
  (II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
      compiled for 4.1.0.1, module version = 1.0.0
      ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.1
  (II) Loading sub module "xaa"
  (II) LoadModule: "xaa"
  (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
  (II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
      compiled for 4.1.0.1, module version = 1.0.0
      ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4
  (II) Loading sub module "ramdac"
  (II) LoadModule: "ramdac"
  (II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
  (II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
      compiled for 4.1.0.1, module version = 0.1.0
      ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.4
  (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
  (II) do I need RAC? No, I don't.

--- Rader med minnes info eller liknande borttagna ---

  Fatal server error:
  AddScreen/ScreenInit failed for driver 0


Jag har inte installerat speciellt många X-paket men jag tror att jag har 
tillräckligt för att få upp en enkel X11-skärm utan fönsterhanterar. När 
väl X11 startar ordentligt skall jag installera Gnome.

  gpm      1.19.6-12   General Purpose Mouse Interface
  libdps1    4.1.0-16woody1 Display PostScript (DPS) client library
  libfreetype6  2.0.9-1    FreeType 2 font engine, shared library
  read-edid   1.4.1-1    hardware information-gathering tool for
  xbase-clients 4.1.0-16woody1 miscellaneous X clients
  xfonts-75dpi  4.1.0-16woody1 75 dpi fonts for X
  xfree86-common 4.1.0-16woody1 X Window System (XFree86) infrastructure
  xlibmesa3   4.1.0-16woody1 XFree86 version of Mesa 3D graphics lib
  xlibs     4.1.0-16woody1 X Window System client libraries
  xserver-common 4.1.0-16woody1 files and utilities common to all X
  xserver-xfree8 4.1.0-16woody1 the XFree86 X server
  xutils     4.1.0-16woody1 X Window System utility programs


Så då är frågan vad som kan vara felkonfigurerat eller vad som saknas. Jag 
kan skicka hela XFree86.0.log eller 'dpkg -l' om det behövs.


                 _\\|//_
                 (-0-0-)
           /---------ooO-(_)-Ooo---------\
           |    Magnus Sandberg    |
           | Email: mem@stacken.kth.se |
           |  GSM: +46-70-205 81 84  |
           \-----------------------------/
                 ||  ||
                 ooO  Ooo

### BEGIN DEBCONF SECTION
# XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the
# Debian X Configuration tool, using values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
#
# If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes
# before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the
# "### END DEBCONF SECTION" line below.
#
# To change things within the debconf section, run the command:
#  dpkg-reconfigure xserver-xfree86
# as root. Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated
# XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz.

Section "Files"
	FontPath	"unix/:7100"			# local font server
	# if the local font server has problems, we can fall back on these
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/misc"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/Type1"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
	FontPath	"/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection

Section "Module"
	Load	"GLcore"
	Load	"bitmap"
	Load	"dbe"
	Load	"ddc"
	Load	"dri"
	Load	"extmod"
	Load	"freetype"
	Load	"glx"
	Load	"int10"
	Load	"pex5"
	Load	"record"
	Load	"speedo"
	Load	"type1"
	Load	"vbe"
	Load	"xie"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"keyboard"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xfree86"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"se"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"		"/dev/gpmdata"
	Option		"Protocol"		"ImPS/2"
	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
	Option		"ZAxisMapping"		"4 5"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"SendCoreEvents"	"true"
	Option		"Device"		"/dev/input/mice"
	Option		"Protocol"		"ImPS/2"
	Option		"Emulate3Buttons"	"true"
	Option		"ZAxisMapping"		"4 5"
EndSection

Section "Device"
	Identifier	"Generic Video Card"
	Driver		"nv"
	Option		"UseFBDev"		"true"
	VideoRam	32768
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier	"Generic Monitor"
	HorizSync	30-64.3
	VertRefresh	47-104
	Option		"DPMS"
EndSection

Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Device		"Generic Video Card"
	Monitor		"Generic Monitor"
	DefaultDepth	24
	SubSection "Display"
		Depth		1
		Modes		"1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		4
		Modes		"1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		8
		Modes		"1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		15
		Modes		"1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		16
		Modes		"1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600"
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Depth		24
		Modes		"1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600"
	EndSubSection
EndSection

Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Generic Keyboard"
	InputDevice	"Configured Mouse"
	InputDevice	"Generic Mouse"
EndSection

Section "DRI"
	Mode	0666
EndSection

### END DEBCONF SECTION

Reply to: