[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Brandväggsproblem (Var: Problem med QP (Var: språkproblem - locales))On Fri, Jan 16, 2004 at 08:14:51AM +0100, Mikael Bergman wrote:

> brandvägg på jobbet så jag kommer inte åt maskinen nu (*) men recepten
[...]
> (*) Hur kan jag lösa detta? Webbaserat shell över SSL? Förslag?

Denna kanske kan hjälpa dig:

http://www.tldp.org/HOWTO/Firewall-Piercing/

Sedan är väl frågan vad din arbetsgivare tycker om det, men det är väl 
något du får ta med dom :-)

-- 
.oO laban@krakpot.net - 311885@ICQ Oo.Reply to: