[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem med QP (Var: språkproblem - locales)On 14-01-04 20:31 , Fredrik Jonson wrote:

> Hmm, det d=E4r verkar fel. Jag har 'LC_CTYPE =3D "sv_SE"' p=E5 denna burk=
> en.
> 
> --=20
> Fredrik Jonson

Efter att ha bytt ut fetchmail till getmail så får jag dessa irriterande
quoted-printed "åäö" från vissa MUAs (eg från personer med en viss
inställning i sin MUA). Jag har studerat headers så jag blir
yr men förstår inte hur detta uppkommer när det fungerade tidigare.

Idéer eller förslag?

-- 
Mikael Bergman <mb@abc.se>Reply to: