[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

språkproblem - localesHej

Jag har numer, efter ominstallation med sid fått problem med mina locales.
Jag får t.ex följande varningar

perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
    LANGUAGE = (unset),
    LC_ALL = (unset),
    LC_CTYPE = "iso8859-1",
    LANG = "sv_SE"
  are supported and installed on your system.
perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").

jag har kollat /etc/environment, /etc/inputrc och dom verkar ok vad jag kan se.

Måste erkänna att detta problem övergår mitt förstånd - hur skall jag göra för att mitt system ska känna av rätt locales?

ThomasReply to: