[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Maildir och IMAP (Was: Konfiguration av Exim)On 31-10-03 12:49 , Mikael Bergman wrote:

> 2. När jag läser om maildir ser jag ofta referenser till "INBOX" och
> underkataloger, tex "INBOX.Sent" o s v. Hur ser detta ut i praktiken?
> Motsvarar "INBOX" ~/Maildir så att "INBOX.Sent" då blir ~/Maildir/Sent
> eller Blir det någonting i stil med ~/Maildir/INBOX/Sent eller
> ~/Maildir/INBOX.Sent?

Hittade i något list-arkiv svaret på detta. Det ska vara

~/Maildir/
         /.Sent
	 /.Drafts
	 /.Trash

o s v. Då blir frågan hur man navigerar i mutt utan att via "c" explicit
skriva t ex ".Sent". Eftersom katalogen börjar med punkt så syns den inte
i browsern. Hmm.

M v h,
Mikael

-- 
Mikael Bergman <mb@abc.se>Reply to: