[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Maildir och IMAP (Was: Konfiguration av Exim)On 23-10-03 20:14 , Christoffer Sawicki wrote:

> 1. Masqmail sköter en lokal mailspool och hämtar min e-post via POP från 
> home.se (ersätter fetchmail).
> 2. All e-post körs igenom procmail, som spamassassin:ar och lite annat. Allt 
> lagras sedan i ~/Maildir.
> 3. ~/Maildir är tillgänglig via IMAP, vilket sedan utnyttjas av KMail på min 
> dautor och Squirrelmail för webbmejll.
> 4. Utgående e-post för min användare skickas via home.se:s SMTP.

Låter som det jag försöker åstadkomma förutom att jag kör fetchmail. Jag
har dock fastnat på konfigurationen av maildir i kombination med
Courier-IMAP och mutt.

1. Jag har skapat en katalog ~/Maildir (med maildirmake). Måste den heta
så? Kan jag inte (i /etc/courier/imapd?) ange något annat, t ex ~/mail?

2. När jag läser om maildir ser jag ofta referenser till "INBOX" och
underkataloger, tex "INBOX.Sent" o s v. Hur ser detta ut i praktiken?
Motsvarar "INBOX" ~/Maildir så att "INBOX.Sent" då blir ~/Maildir/Sent
eller Blir det någonting i stil med ~/Maildir/INBOX/Sent eller
~/Maildir/INBOX.Sent?

3. Måste jag i .procmailrc-recepten ange destinationen punktseparerad?
Just nu har jag en struktur som ser ut så här:

~/mail/inbox/{cur|new|tmp}
   /spam/{cur|new|tmp}
   /sent/{cur|new|tmp}
   /lists/
   /lists/debian-user-swedish/{cur|new|tmp}

Detta fungerar i mutt men kommer jag åt alla kataloger via IMAP med denna
struktur?

Jag har fler frågor men jag börjar så här.

M v h,
Mikael

-- 
Mikael Bergman <mb@abc.se>Reply to: