[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Konfiguration av EximOn Wed, Oct 22, 2003 at 01:30:22PM +0200, Peter Carlsson wrote:
> At 09:34 2003-10-22 +0200, you wrote:
> >On Tue, Oct 21, 2003 at 11:27:34PM +0200, Peter Carlsson wrote:
> >> Hej!
> >>
> >> Har lyckats få igång Exim och det verkar funka att
> >> skicka mail inom det interna nätverket, men utanför
> >> det lokala nätverket verkar inte funka.
> >>
> >> Och det tycker jag inte är så konstigt eftersom jag
> >> inte hittat någonstans där jag talar om till vilken
> >> SMTP-server Exim ska skicka vidare mail som ska ut.
> >>
> >> Var konfigurerar jag det?
> >
> >Det du letar efter heter smarthost, jag har för mig att det finns en
> >utkommenterad konfiguration redan i exim.conf. Din maskin kommer då att
> >skicka all post den inte vet hur den skall hantera till den maskinen som
> >sedan routar den vidare ut på internet.
> 
> Hej!
> 
> Vad jag har förstått så ska inte detta behövas. Å andra sidan så
> tycker jag detta är väldigt rörigt över huvud taget... Kanske
> klarnar när jag väl fått ordning på grejerna...
> 
> /Peter 
> 

Nej behövs gör det inte, du kan låta exim skicka e-post direkt ut på
internet. Problemet är att många e-postsystem (till exempel de jag
sköter) inte accepterar e-post direkt från uppringda förbindelser
eftersom de ofta skickar mycket spam och/eller virus. Sedan är det så
att många isp:er inte tillåter trafik på port 25 in och ut.

För mer info om e-post och uppringda system se
http://mail-abuse.org/dul/intro.htm

/jp

-- 
 jens persson     #    I met someone who looks a lot like you
 <jens@persson.cx>  #          She does the things you do
 Mäster Olofsväg 24  #              But she is an IBM.
 S-224 66 LUND;SWEDEN #          -- ELO, "Yours Truly, 2095"Reply to: