[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Konfiguration av EximAt 12:48 2003-10-22 +0200, Christoffer Sawicki wrote:
Anders Wallenquist <anders.wallenquist@kreawit.se> wrote:
> > Har lyckats få igång Exim och det verkar funka att
> > skicka mail inom det interna nätverket, men utanför
> > det lokala nätverket verkar inte funka.
> >
> > Och det tycker jag inte är så konstigt eftersom jag
> > inte hittat någonstans där jag talar om till vilken
> > SMTP-server Exim ska skicka vidare mail som ska ut.
> >
> > Var konfigurerar jag det?
> Exim/MTAn skall rådfråga mailmottagarens DNS om detta.

Jag tror Peter vill göra såhär:
exim -> ISP:s SMTP -> den SMTP som står i mailmottagarens DNS

Exakt! Om det är att föredra vet jag inte?

Jag kanske ska försöka förklara lite tydligare vad jag egentligen
har varit ute efter hela tiden men har haft för lite kunskap för
att kunna förklara mig.

1. Jag har epostkonton på flera ställen (bl.a Algonet och Home) och
   vill automatiskt kunna hämta hem dessa till ett gemensamt lokalt
   konto.
2. Samtliga inkommande mail ska gå genom SpamAssassin eller liknande
   filter för att radera spam/virus.
3. Efter filtreringen (eller som en del av filtereringen) vill jag
   även kunna sortera upp mailen i olika folders.
4. Därefter vill jag kunna komma åt dessa mail med IMAP/POP3 från
   vilken av mina lokala datorer som helst.
5. Dessutom vill jag kunna komma åt alla mail utifrån med IMAP och
   någon webmail-historia.

Så vad jag behöver är kanske följande:
1. Exim (endast för att leverera inkommande mail till önskade lokala
   konton).
2. procmail (för filtrering och för att anropa t.ex SpamAssassin)
3. uw-imapd el.dyl (för att kunna komma åt mailen från andra datorer)
4. Epostklienter på de datorer som vill komma åt mailen.

Hoppas jag varit tydligare nu.

/Peter


Reply to: