[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SFTP vs VSFTP.On Fri, Oct 31, 2003 at 04:26:39PM +0100, Thomas Sjögren wrote:
> > 3. Räcker det om jag skapar ett vanligt shellkonto där jag ändrar 
> > shellet till /bin/false, ifall jag vill tillåta ett gäng användare få 
> > tillgång till en katalog och dess filer på min dator? 
> 
> Nej, sftp kräver ett skal precis som ssh. du kan däremot använda
> /usr/lib/sftp-server som skal för att begränsa inloggningen till sftp.
> som tidigare var sagt så får inte användare tillgång till _en_ katalog
> utan kan gå runt i systemet precis som om användaren logga in med ssh.
> det går dock att chroota användare och se till att dom enbart kan logga
> in med sftp, se nedan.

Package: scponly
Description: Restricts the commands available to scp- and sftp-users
 "scponly" is an alternative 'shell' (of sorts) for system
 administrators who would like to provide access to remote users to
 both read and write local files without providing any remote
 execution priviledges.  Functionally, it is best described as a
 wrapper to the mostly trusted suite of ssh applications

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228Reply to: