[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Exim + Fetchmail + Dovecot (Var: Konfiguration av Exim)On Sun, Oct 26, 2003 at 09:38:04PM +0100, Peter Carlsson wrote:
> Är det exim som behöver köras som root eller liknande?

Exim levererar post som gruppen mail (by default).

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228Reply to: