[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Exim + Fetchmail + Dovecot (Var: Konfiguration av Exim)Hej!

Nu har jag kommit så långt att jag har lyckats konfigurera för Maildir men
när jag skickar ett mail så verkar det som rättigheterna inte är riktiga.
Ändå har jag kört maildirmake.dovecot som ska sätta dom korrekt.

debian:/home/peter# less /var/log/exim/mainlog
2003-10-26 21:16:45 1ADrJd-0001OZ-00 <= root@home.se U=root P=local S=294
2003-10-26 21:16:45 1ADrJd-0001OZ-00 == peter@home.se T=local_delivery defer (13
): Permission denied: cannot chdir to /home/peter/Maildir
2003-10-26 21:16:45 1ADrJd-0001Oe-00 <= <> R=1ADrJd-0001OZ-00 U=mail P=local S=518
2003-10-26 21:16:45 1ADrJd-0001OZ-00 Frozen
2003-10-26 21:16:45 1ADrJd-0001Oe-00 == peter@home.se <root@home.se> T=local_del
ivery defer (13): Permission denied: cannot chdir to /home/peter/Maildir
2003-10-26 21:16:45 1ADrJd-0001Oe-00 Frozen
debian:/home/peter#

Är det exim som behöver köras som root eller liknande?

/PeterReply to: