[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Trassel med 2.6...Daniel Swärd wrote:
Jag antar att det har nåt att göra med devfs (som jag inte tittat på) då
den inte hittar /dev/hda1 ordentligt. Bör jag fixa om så att mina
2.4-kärnor på burken har stöd för devfs, eller går det att fixa på nåt
annat sätt?
[...]
Fick det att fungera (någorlunda), jag skulle tydligen INTE ha
append="devfs=mount" då jag inte hade satt upp nåt devfs.

De paketerade 2.4-kärnorna har väl om jag inte tar fel (vilket jag nog
inte gör) inkompilerat stöd för devfs, det är bara så att "montera devfs
automatiskt" är avslaget. Så i de fallen räcker det (med modifikation - se nedan) att bara att slänga in "devfs=mount" bland bootparametrarna...
Angående problem att hitta enheter (i ditt fall /dev/hda1), tag följande
i åtanke:

1. installera (innan du bootar om) [1]devfsd för bakåtkompabilitet - det
är långt från alla program som tar hänsyn till de "nya" enhetsnamnen.

2. ..och ändra eventuellt (efter att du väl lyckats boota upp)
enhetsnamnen i /etc/fstab för att överrensstämma med de nya devfs-namnen.

3. eventuellt behöver du skapa om din initrd om du använder en sådan
(vilket du ju bör, om du lever på 2000-talet OCH använder en
debian-paketerad kärna;-)

Länkar:
1. http://packages.debian.org/devfsd

Stuff:
# mount
 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0/part1 on / type xfs (rw)
 proc on /proc type proc (rw)
 devpts on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
 tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,size=1G)
 sysfs on /sys type sysfs (rw)
 none on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
# uname -r
 2.6.0-test9-1-386

//conny
Reply to: