[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Konfiguration av EximTorbjörn Svensson <tobbe.svensson@soderhamn-net.com> wrote:
> > Vilket format bör man använda för sina mailfiler. Har förstått
> > att de är bra för olika ändamål. Men jag vill ju kunna komma åt
> > mailen från andra datorer först och främst med IMAP och då känns
> > det som det skulle vara enklare att ha alla mail i en enda fil.
> Det beror lite på vilken IMAPd du tänkt dig samt hur du vill att den skall
> fungera.

Maildir i ~/Maildir funkar alltid. Typ.

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: