[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Exim + Fetchmail + Dovecot (Var: Konfiguration av Exim)> - Debian (unstable)
Är unstable verkligen lämpligt på en server?

> - dovecot-common 0.99.10-9
Det är nog dovecot-imapd du vill ha.

> Kan jag sedan använda mutt rakt av eller måste jag ändra nåt
> där också?
Det är möjligt att du måste sätta $MAIL till den katalog där din e-post finns.

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: