[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Konfiguration av Exim



Hej!

Har lyckats få igång Exim och det verkar funka att
skicka mail inom det interna nätverket, men utanför
det lokala nätverket verkar inte funka.

Och det tycker jag inte är så konstigt eftersom jag
inte hittat någonstans där jag talar om till vilken
SMTP-server Exim ska skicka vidare mail som ska ut.

Var konfigurerar jag det?

/Peter



Reply to: