[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Konfiguration av Exim> Jag kanske ska försöka förklara lite tydligare vad jag egentligen
> har varit ute efter hela tiden men har haft för lite kunskap för
> att kunna förklara mig.

Det som du försöker göra här är precis vad jag har sitter och gör just nu. Jag 
har en stationär dator som jag kommer att ha som server/arbetsstation + en 
bärbar som jag också vill komma åt mailen genom.

> 1. Jag har epostkonton på flera ställen (bl.a Algonet och Home) och
>   vill automatiskt kunna hämta hem dessa till ett gemensamt lokalt
>   konto.

Jag använder fetchmail för att hämta hem mail från mina pop3 konton. Har 
installerat exim4 med standardinställningarna (funkar nog med exim3 också) 
och låter fetchmail skicka det den hämtat direkt till exim. Konfigurerar 
fetchmail gör man lättast med fetchmailconf.

> 2. Samtliga inkommande mail ska gå genom SpamAssassin eller liknande
>   filter för att radera spam/virus.

Detta låter jag procmail ta hand om. Lägg detta i din .forward
|/usr/bin/procmail
och kolla in bifogad .procmailrc.

> 3. Efter filtreringen (eller som en del av filtereringen) vill jag
>   även kunna sortera upp mailen i olika folders.

Detta tar procmail också hand om. Se bifogad .procmailrc för mer info.

> 4. Därefter vill jag kunna komma åt dessa mail med IMAP/POP3 från
>   vilken av mina lokala datorer som helst.

Jag har installerat dovecot imapd. Editerade config-filen och satte detta
default_mail_env = maildir:%h/dovecot-maildir
Detta får dovecot att leta i $HOME/dovecot-maildir efter mail. Jag kommer att 
ändra katalog sen till $HOME/Mail. Först måste jag dock flytta alla mina 
nuvarande mail som ligger i flera mboxar (i $HOME/Mail) mha formail.

> 5. Dessutom vill jag kunna komma åt alla mail utifrån med IMAP och
>   någon webmail-historia.

Har jag inte försökt, men det är nog bara att apt-cache searcha lite. Finns 
nog ett flertal webbklienter.

Skicka mail låter jag varje klient sköta för sig själv genom att skicka posten 
direkt till min isps mailserver.

// Erik

-- 
Nice joke Scotty, now beam my clothes up ...

Erik Johansson <ml@erre.user.lysator.liu.se>
http://www.lysator.liu.se/~erre/Reply to: