[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: /var är full!(klipp)
> 
> Kan jag köra en resize på partitionen med något
> verktyg i Linux?

Jäpp. parted (# apt-get install parted)

/Oskar FasthReply to: