[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

/var är full!Min /var är full! Därför så skapade jag en till partition
som heter /var2. Men hur gör jag för att den också
ska användas som en /var partition?
 
Kan jag köra en resize på partitionen med något
verktyg i Linux?
 
 
Björn Johansson
 

Reply to: