[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: procmail regexplasse <lasse@st0kk.com> wrote:
> Nu har jag en lista med subject's som kommer med virus. jag har inte
> lyckats confa min spamass så den plockar dom så jag tänkte att man
> kanske kan få lite hjälp av listan att hitta på regexpar så att dom
> försvinner i procmail.
>   ^Subject:.*'Abort (Advice|Notice|Report)'   tror jag funkar
>   ^Subject:.*'Current (Net|Network) *' är jag mer osäker på

Jag har en rad i procmailrc som ser ut som nedan.
Den är hyffsat effektiv på att få bort mejl från antivirusprogram.

:0D:
* ^(From: virus|(SUBJECT|X-(Virus-Scan|BLTSYMAVREINSERT|.*MailScanner)):)
.ViriShit/

Värt att notera är ^SUBJECT:, många av virusmeddelanden har det skrivit med 
just stora bokstäver.

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: