[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: /var är full!On Wed, 22 Oct 2003 [15:07],
    Björn Johansson (khelben@telia.com) wrote:

> Min /var är full! Därför så skapade jag en till partition
> som heter /var2. Men hur gör jag för att den också
> ska användas som en /var partition?

Jadu, du kan ju börja med att kontrollera varför var är full? gamla
paket som ligger och skräpar? apt-cache clean kanske hjälper? Att ha två
/var-kataloger går inte, däremot kan du ju flytta över något till en
annan partion och mounta den under var. typ /var/cache till en annan
disk.

> Kan jag köra en resize på partitionen med något
> verktyg i Linux?

Resize kan du göra, men om du vill ha kvar datat på disken så beror det
lite på vad det för typ av partioner/filsystem.


/d

-- 
 "Ahhh! We're gonna die! Right?" -Fry 
 "Right." -Bender 
 "Ahhh!" -Fry Reply to: