[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mängder av skräpbrevOn Mon, Sep 22, 2003 at 08:32:17PM +0200, Tommy Dugandzic wrote:
> Kan du fixa en gw till freenet oxo? (www.freenetproject.org)
> Det vore trevligt med en bra maillösning där med.

Jag tror du missuppfattade mitt mail. Jag skriver om mutt,
gpg och mixmaster (a'la HOW-TO). Jag kodar inte om dom.

om du saknar en mail-gw till freenet så kan du få samma resultat om du
surfar genom en anonym proxy (helst då ssl/tls) till en sida med
webbinterface till en mixmaster-server. 

/Thomas
-- 
== thomas@northernsecurity.net | thomas@se.linux.org
== Encrypted e-mails preferred | GPG KeyID: 114AA85C
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: