[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Rekommenderad mailserverOn Mon, 22 Sep 2003, David Röhr wrote:

> Exim, Postfix, Qmail, Sendmail....

Håller med om alla förutom sendmail. Mycket kan man beskylla sendmail
för, men inte ens med m4-konfiguration så är det så enkelt att jag
skulle rekommendera det till en hemmaserver.

-- 
Fredrik JonsonReply to: