[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mängder av skräpbrevOn Mon, Sep 22, 2003 at 10:52:35AM +0200, Martin Leben wrote:
> I fredags skickade jag mitt första brev till denna lista. Efterssom jag är lite paranoid använder jag en temporär daterad
> epostadress. Sedan dess har jag fått ca 85 skräpbrev till denna adress, varav dom flesta innehöll virus. Det trillar in nytt skräp
> hela tiden. (Skräpet var naturligtvis adresserat direkt till mej, inte till listan.)

Som du märkte så är att använda en temporär e-mail ingen lösning om man
är "paranoid", prova mixmaster om vill skicka anonyma brev.
jag håller på att skriva om mutt, gpg och mixmaster så om du/ni är
intresserade så kan jag höra av mig när den är klar.

Om mailen har Microsoft som avsändarnamn så är det förmodligen
Swen/Gabe (http://www.f-secure.com/v-descs/swen.shtml) som bråkar med
dig.
Annars var Sobig.F rätt ledande förut, men verkar gått tillbaka nu.

> Är detta normalt? 

Det är ju ett resultat av dåligt uppdaterade/konfigurerade maskiner
oftast utan antivirusprogram så man kan väl säga att det är normalt.
Det går i vågor.

> Hur skyddar ni er?

Dom ovanstående maskarna är inget hot emot Linux förutom att dom kan
slöa ner mailsystemet rätt rejält.
Håll din maskin uppdaterad
Skaffa ett antivirusprogram 
Filtrera din mail med ex procmail
Om du har möjlighet så sätt upp en av-gateway för mailen innan det
kommer in i det interna nätverket.

/Thomas
-- 
== thomas@northernsecurity.net | thomas@se.linux.org
== Encrypted e-mails preferred | GPG KeyID: 114AA85C
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: