[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mängder av skräpbrevJag har samma problem.
Min telia e-postbox 5MB fylls helt, med ca 4timmars mellanrum.

Breven innehåller det nya viruset "swen":
http://www.europe.f-secure.com/v-descs/swen.shtml


On Mon, Sep 22, 2003 at 10:52:35AM +0200, Martin Leben wrote:
> Hej listan!
> 
> I fredags skickade jag mitt första brev till denna lista. Efterssom jag är lite paranoid använder jag en temporär daterad
> epostadress. Sedan dess har jag fått ca 85 skräpbrev till denna adress, varav dom flesta innehöll virus. Det trillar in nytt skräp
> hela tiden. (Skräpet var naturligtvis adresserat direkt till mej, inte till listan.)
> 
> Är detta normalt? Hur skyddar ni er?
> 
> mvh,
> /Martin
> 
> Ps/ Den som är observant ser att jag använder MS Outlook. Håller på och sätter upp en debianbaserad (naturligtvis!) postserver. :-)
> /Ds
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: