[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mängder av skräpbrevHejsan!

On Mon, Sep 22, 2003 at 10:52:35AM +0200, Martin Leben wrote:
> Hur skyddar ni er?
Som säkert flera tidigare påpekat är det en mask som angriper
windowsdatorer.

Jag skrev ihop ett snabbt procmailrecept som verkar ta det mesta av
mailen som kommer. Använt på egen risk :)

:0 D:
* SUBJECT:.*
Trash

Jag såg att alla maskmail hade Subject i versaler så det fungerar rätt
bra.

Mvh,
Johnny


-- 
Johnny Chadda      | This is a UNIX virus.
johnny@snugg.net    | Please remove all your files
http://johnny.snugg.net | and copy this to friends

Attachment: pgpo3EE0WQOGs.pgp
Description: PGP signature


Reply to: