[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mängder av skräpbrevOn Mon, 22 Sep 2003, Thomas Sjögren wrote:

> Som du märkte så är att använda en temporär e-mail ingen lösning om man
> är "paranoid", prova mixmaster om vill skicka anonyma brev.
> jag håller på att skriva om mutt, gpg och mixmaster så om du/ni är
> intresserade så kan jag höra av mig när den är klar.

Kan du fixa en gw till freenet oxo? (www.freenetproject.org)
Det vore trevligt med en bra maillösning där med.

-- 
Regards,
 
Tommy - http://www.geocities.com/todu5811/autosignature?1276
RFC2440 fingerprint: 4445 BB5E AE67 A0C9 7B25  5715 F938 88CB 7A10 2364
 Reply to: