[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Optimiera uppstarten utav XOm du inte är helt hookad på kde skulle jag föreslå att du byter till
en mer slimmad fönsterhanterare (blackbox, fluxbox, icewm,ion, ratpoison,
fvwm2) det spar mycket tid vid uppstart och systemet känns mer
responsivt. 

mvh alex

On Wed, May 21, 2003 at 02:37:44PM +0200, Martin Juhlin wrote:
> Hej
> 
> Just nu sitter jag och kör woody med X 4.2 och kde 3.1.2 och där är en sak som 
> gör mig lite förbryllad. Första gången jag startar X och kde tar det mycket 
> längre tid än efterföljande uppstarter. Det jag gör är att skriva "startx" 
> vid prompten och det tar 45 sekunder första gången, men bara 20 sekunder 
> andra gången. Någon som har en förklaring till var dessa 25 extra sekunder 
> vid förta uppstarten tarvägen? Något som går att åtgärda? (till det bättre 
> alltså :)
> 
> Med vänliga hälsningar
> 	Martin
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 

-- 

Alex Polite
http://plusseven.com/gpgReply to: