[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Optimiera uppstarten utav XOn 2003-05-21 14:37:44 +0200, Martin Juhlin wrote:

> Första gången jag startar X och kde tar det mycket längre tid än
> efterföljande uppstarter. Det jag gör är att skriva "startx" vid
> prompten och det tar 45 sekunder första gången, men bara 20 sekunder
> andra gången. Någon som har en förklaring till var dessa 25 extra
> sekunder vid förta uppstarten tarvägen? Något som går att åtgärda?
> (till det bättre alltså :)

En hel del program reagerar på det här viset. Min förklaring är att
operativsystemet cachar saker som det nyligen läst in från disk; den
förbättrade startuptiden för gång två och senare skulle alltså bero på
att man inte behövde läsa (allt) från disk, eftersom det redan finns i
RAM.

Om det är på det här sättet vet jag inte riktigt vad man kan göra för
vetiga saker för att snabba upp starttiden. Rör det sig om en enda
stor binär kan man kanske köra wc eller liknande på den så att den
blir cachad, men X läser nog ett par biljoner småfiler också, och det
är nog det som tar tid.

Sen kan det hända att jag är ute och cyklar . . .

-- 
Karl Hasselström, kha@treskal.com
      www.treskal.com/kalle

Attachment: pgpd0GwkyWuy1.pgp
Description: PGP signature


Reply to: