[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Debian i stort nätverkHallå!

Jag är mycket intreserad av detta ämne eftersom att jag har drabbats av det :) jag omk 20 burkar som behöver uppdateras/ominstalleras med jämna mellanrum. Sån tur är kör jag stable och drabbas därför inte så mycket av versions stegringar förutom säkerhets uppdateringar.

Jag kör pxe booting, och har satt upp en lokal installations källa. Så base install går fort, men jag vill skippa all manuell inmatning.

Fai verkar vara ganska komplext, men vad vet jag..

men jag vill höra mer om detta ämne av någon som satt upp fai.

-----Original Message-----
From: Karl Hammar <karl@kalle.csb.ki.se>
To: debian-user-swedish@lists.debian.org
Date: Tue, 20 May 2003 11:17:03 +0200
Subject: Re: Debian i stort nätverk 

> Hur gör man för att göra sk. unattended installs? Dvs, att man
> exempelvis sätter i en diskett och så startar installationsprogrammet
> och installerar alla förkonfigurerade paket automagiskt? Alternativt
> någon PXE-historia.
...
> Mvh,
> Johnny

För "unattended installs", titta på fai. Bökig att sätta upp men
flexibel.

 $ apt-cache show fai
 Package: fai
 Priority: extra
 Section: admin
 Installed-Size: 2380
 Maintainer: Thomas Lange <lange@debian.org>
 Architecture: all
 Version: 2.4.1
 Depends: perl, nfs-server, debootstrap
 Recommends: fai-kernels, netboot, dhcp3 | bootp, tftpd-hpa | tftpd, rsh-server, wget
 Suggests: ssh, debmirror
 Filename: pool/main/f/fai/fai_2.4.1_all.deb
 Size: 855088
 MD5sum: db0bfbefd8995ead5904b5d0e7bc146b
 Description: Fully Automatic Installation
  FAI is a non-interactive system to install a Debian GNU/Linux operating
  system unattended on a PC cluster. You can take one or more virgin
  PCs, turn on the power, and after a few minutes, Linux is installed,
  configured, and running on the whole cluster, without any interaction
  necessary. Homepage: http://www.informatik.uni-koeln.de/fai

För PXE så kan du nätboota Linux med dhcp3-servern och etherboot.
Du får bygga din egen kärna med ip-autoconf och nfsroot förståss.
Alternativ kan vara att flasha etherboot direkt till nätverkskortet
(går med Intel och 3Comkort), köra linuxbios och att boota från
diskett (etherboot eller Linux).

 http://www.etherboot.org/
 http://www.rom-o-matic.net/
 http://www.ltsp.org/
 http://www.ltsp.org/documentation/pxe.howto.html
 http://www.linuxbios.org/

Hälsningar,
/Karl

-----------------------------------------------------------------------
Karl Hammar          Aspö Data      karl@kalle.csb.ki.se
Lilla Aspö 2340                         Nätverk
S-742 94 Östhammar      0173 140 57      Datorer/Utrustning
Sweden            070 511 97 84    Linux/Unix konsulting
-------------------------------------------------------------------------
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgLars Lindgren
----------------------------------------------------------------------------------------
"I'm on the path, he thought. I don't have to know where it leads. I just have to follow."
Reply to: