[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Dubbla motdOn Tue, 27 May 2003 [20:13],
  Karl Eklund (kalle-e@medelklassen.com) wrote:

> När jag kör SSH till en viss dator, och bara på den datorn, visas motd
> två gånger. Inte för att det gör nåt, men är det nån som känner igen
> det? Det händer inte om jag loggar in lokalt. Det är en gammal dator
> som kör woody nu men ursprungligen installerades med potato.

Ändra "PrintMotd yes" till "PrintMotd no" i din sshd_config.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: