[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Optimiera uppstarten utav Xonsdagen den 21 maj 2003 15.04 skrev Markus Olsson:
> Om du med första uppstarten menar första gången som du startar X efter
> en kallstart så är det inte alls så konstigt. När X startas första
> gången har den inte så mycket data (bibliotek, funktioner osv) i minnet
> och måste således köra det mesta från disk. Detta tar såklart rätt så
> mycket längre än om du skulle ha allt i minnet.
>
> Andra gången som du startar X så har kärnan "cachat" en hel del data som
> används ofta. Även processorn gör detta i viss mån. Därför går det
> snabbare den "andra gången"
>
> Du kan ju köra kommandot free före första starten och titta i fältet
> cached. Kör sedan free innan din nästa start av X så ska du se att du
> har en hel del extra i minnet nu.

Det är efter en kallstart det gäller. Självklart gör ju kärnas filcache 
skillnad, men jag tvivlar på att den skall få ner starttiden med 25 sekunder. 
Jag gjorde det testet med free som du nämnde, här är resultatet :

"mem free" är avläst
Datorn vid kallstart : 		468M
X uppstartat första gången : 	332M
X nerstängt : 				386M => 82M cache/buffers
X uppstartat för andra gången : 322M

Hela resultatet ifrån free är bifogat ifall jag nu skulle ha avläst det fel.

Jag har även gjort en test med bonnie++ som följer med debian. Enligt den 
skall läsning ifrån disk ske en bit över 20M/s. Om vi för enkelthetensskull 
räknar med att det är 100M data och reiser-filsystemen dubblar tiden p.g.a. 
dålig sökning blir det ändån en 15 sekunder över som vid andra uppstarten 
inte alls är viktigt. Jag skulle gärna vilja veta vad det kan vara för 
något...

Med vänliga hälsningar
	Martin
Efter en kallstart

       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    516004   47848   468156     0    6384   13080
-/+ buffers/cache:   28384   487620
Swap:    995988     0   995988X uppstartat första gången

	   total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    516004   183472   332532     0   14420   72236
-/+ buffers/cache:   96816   419188
Swap:    995988     0   995988X nerstängt igen, tillbaka i prompten

	   total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    516004   129264   386740     0   16012   76340
-/+ buffers/cache:   36912   479092
Swap:    995988     0   995988X uppstartat för andra gången

	   total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    516004   193884   322120     0   17028   77872
-/+ buffers/cache:   98984   417020
Swap:    995988     0   995988

Reply to: