[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Optimiera uppstarten utav XOn 2003-05-21 18:05:24 +0200, Martin Juhlin wrote:

> Det är efter en kallstart det gäller. Självklart gör ju kärnas
> filcache skillnad, men jag tvivlar på att den skall få ner
> starttiden med 25 sekunder. Jag gjorde det testet med free som du
> nämnde, här är resultatet :
> 
> "mem free" är avläst
> Datorn vid kallstart : 		468M
> X uppstartat första gången : 	332M
> X nerstängt : 				386M => 82M cache/buffers
> X uppstartat för andra gången : 322M
> 
> Hela resultatet ifrån free är bifogat ifall jag nu skulle ha avläst
> det fel.
> 
> Jag har även gjort en test med bonnie++ som följer med debian.
> Enligt den skall läsning ifrån disk ske en bit över 20M/s. Om vi för
> enkelthetensskull räknar med att det är 100M data och
> reiser-filsystemen dubblar tiden p.g.a. dålig sökning blir det ändån
> en 15 sekunder över som vid andra uppstarten inte alls är viktigt.
> Jag skulle gärna vilja veta vad det kan vara för något...

Om det skulle vara så att filerna som X läser in är många och små kan
du förlora de där sekunderna flera gånger om. För att ta reda på om
det är diskcachen som spökar kan du starta X, stänga ner det, och sen
göra nåt som dumpar de flesta av de filerna från cachen igen, t.ex.
kopiera en GB från /dev/zero till en fil. Tar det lika lång tid att
starta X nu som efter en reboot, eller går det fortare?

-- 
Karl Hasselström, kha@treskal.com
      www.treskal.com/kalle

Attachment: pgpkp_1UsGY4_.pgp
Description: PGP signature


Reply to: