[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: logga in som rootOn 2003-05-21 13:01:52 +0200, Peter Karlsson wrote:

> Åtminsone gdm stöder autoinloggning. I filen /etc/gdm/gdm.conf
> skriver du
> 
>   AutomaticLoginEnable=true
>   AutomaticLogin=användare
> 
> där "användare" är den användare du vill autoinlogga. Om du kör xdm
> eller kdm får du slå upp i respektive manual hur du gör.

kdm har en konfigurationsdialog i KDE:s kontrollcenter. Där kan man
lätt ställa in motsvarande sak. Vad gäller xdm är jag mer tveksam till
om det går överhuvudtaget.

-- 
Karl Hasselström, kha@treskal.com
      www.treskal.com/kalle

Attachment: pgpDSf4c_IMkc.pgp
Description: PGP signature


Reply to: