[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: logga in som rootOn Wednesday 21 May 2003 13:01, Peter Karlsson wrote:
> Åtminsone gdm stöder autoinloggning. I filen /etc/gdm/gdm.conf skriver
> du
>
>   AutomaticLoginEnable=true
>   AutomaticLogin=användare
>
> där "användare" är den användare du vill autoinlogga. Om du kör xdm
> eller kdm får du slå upp i respektive manual hur du gör.
>
> --
> \\//
> Peter - http://www.softwolves.pp.se/
>   I do not read or respond to mail with HTML attachments.

Kör du KDE med kdm eller liknande kan du leta upp Login Manager i 
kontrollpanelen. I och för sig tillåter kdm nog root som standard så det är 
nog inte det du kör... Aja.

*/ QerubReply to: